Welcome to Rahman Dahlan

No front page content has been created yet.

Ministry & Kota Belud

15 Jan 2014 /

Kenderaan Pusat Khidmat Ahli Parlimen Kota Belud meredah banjir untuk menyampaikan bantuan kepada mangsa.

14 Jan 2014 /

Hari ini saya diberi taklimat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia mengenai cara pengiraan Indeks Harga Pengguna. Sememangnya amat komprehensif dan menarik. Item dalam kategori Bakul Barangan dan Perkhidmatan dikelaskan kepada 12 kumpulan utama mengikut klasifikasi Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB), mengikut segmen negeri, bandar dan luar bandar.

14 Jan 2014 /

Pelancaran projek pembangunan 'Pangkalan Marin Bersepadu Minyak dan Gas' di Teluk Usukan yang diumumkan sebelum ini, membuktikan komitmen yang tinggi kerajaan dalam membangunkan Daerah Kota Belud. Pembangunan ini bakal membawa pelbagai faedah kepada masyarakat setempat, yang secara langsung berupaya meningkatkan taraf hidup pelbagai peringkat.

Social